Dotacje na innowacje

Szanowni Państwo

Na wniosek niektórych oferentów i w celu zapewnienia dla REDET SA jak najlepszej możliwości wyboru informuję, że decyzją REDET SA termin składania ofert zostaje wydłużony o dwa tygodnie, tj do dnia 21.06.2013 roku.  
Proszę o uwzględnieniu tego w Państwa ofertach, deklarując okres związania ofertą – powinien zostać wydłużony o analogiczny czas. Oferenci, którzy już złożyli ofertę proszeni sa o przesłanie odpowiedniej deklaracji o wydłużeniu terminu związania ofertą.  
Informacja dotyczy wyłącznie zapytania nr 001/2013 – dostawa i wdrożenie software.

Dear Sirs, Madam

Willing to give for REDET SA possible to choose from wider offers range, and on the request of some potential participants;  I’ll inform You, that the deadline for offers is prolonged up to 21’st of June 2013.
Pls don’t’ forget, that minimum time when offer should  be valid  must be also accordingly prolonged.  
This information is valid for the request 001/2013 only – software delivery and implementation.
 

Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, pod nazwą „Platforma informatyczna B2B do współpracy z podmiotami korporacyjnymi w sieci dostaw” w skrócie „TRACON”, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-032/12-00, zwraca się z zapytaniem odostawę Systemu wspomagania i koordynacji działań w łańcuchach dostaw.

Pliki do pobrania:
zapytanie ofertowe POIG82 Redet ogólne
zapytanie ofertowe POIG82 Redet sprzet ogólne
REDeT_zapytanie ofertowe nr 003_2013

Linki:
Unia Europejska
Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego
Łódzka Agencja Rozwoju Gospodarczego

Celem projektu jest zbudowanie platformy informatycznej usprawniającej wymianę informacji miedzy podmiotami biorącymi udział w organizacji i realizacji dostaw towarów.
Projektowana platforma ma za zadanie połączyć systemy tych wszystkich uczestników w celu lepszej koordynacji i ograniczenia globalnych kosztów funkcjonowania kanałów dostaw.
Ma spełniać funkcje łączącą ze sobą różne systemy uczestników, zapewniać sprawny przepływ informacji miedzy nimi, wspomagać dzięki temu koordynację i planowanie, udostępniać narzędzia i dane do zaawansowanych analiz
.
 

Osoba kontaktowa:
Piotr Siwicki
01-445 Warszawa
ul. Ciołka 13 lok 200
Tel.: 0 22 877 33 45
Fax: 0 22 877 33 53
E-mail: piotr.siwicki@redet.com.pl
 


(C) 2010 REDeT S.A. - wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja VISUALTEAM